Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі

Порядок розгляду петицій

                                                                                                             Додаток
                                                                                                             до рішення XVI сесії
                                                                                                            Височанської селищної ради
                                                                                                            VIII скликання від 23 грудня 2021 року
Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Височанській селищній раді
1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Височаснькій селищній раді (далі – Порядок), розроблено відповідно до статті 23¹ Закону України «Про звернення громадян» та визначає механізми розгляду електронних петицій, адресованих Височанській селищній раді (далі – електронна петиція).
1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Височанської селищної ради через офіційний веб-сайт Височанської селищної ради. Не можуть вважатися петиціями заяви і скарги, порядок подання та розгляду яких встановлено кримінальним процесуальним, цивільнопроцесуальним, господарсько-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Законами України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про доступ до судових рішень”, Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України “Про запобігання корупції”, а також порядок подання та розгляду яких по суті визначено Законом України «Про звернення громадян».

2. Громадяни можуть звернутися до Височанської селищної ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт Височанської селищної ради. Організаційно-технічне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснюється загальним відділом Височанської селищної ради. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, побатькові автора (ініціатора) електронної петиції, місце проживання, адресу електронної пошти. На веб-сайті Височанської селищної ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3. Електронна петиція повинна стосуватися питань, що віднесено до повноважень та перебувають у компетенції Височанської селищної ради. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

4. Автор (ініціатор) петиції повинен ідентифікуватися на офіційному вебсайті Височанської селищної ради за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України. Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Височанської селищної ради та розміщує текст електронної петиції.
Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Височанської селищної ради упродовж двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). У разі невідповідності електронної петиції встановленим статтею 23¹ Закону України «Про звернення громадян» та цим Порядком вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється її автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному вебсайті Височанської селищної ради є датою початку збору підписів на її підтримку. Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, заповнює спеціальну форму, яка розміщена на офіційному веб-сайті Височанської селищної ради. Під час заповнення форми громадянин зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти. Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, повинен ідентифікуватися на офіційному веб-сайті Височанської селищної ради за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України.

5. Височанська селищна рада під час збору підписів на підтримку
електронної петиції забезпечує:
- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

6. Електронна петиція, адресована Височанській селищній раді, розглядається відповідно до цього Порядку за умови збору на її підтримку не менше 250 підписів громадян упродовж не більше 60 днів з дня оприлюднення петиції.

7. Електронна петиція, що в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

8. Інформація про початок розгляду електронної петиції, що в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Височанської селищної ради не пізніше трьох робочих днів після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше двох робочих днів після отримання такої петиції.

9. На офіційному веб-сайті Височанської селищної ради розміщується така інформація:
9.1. У разі розміщення петиції громадянином:
- дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції;
- загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію;
- дата початку розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку в установлений строк.
9.2. У разі розміщення петиції громадським об’єднанням:
- відомості про громадське об’єднання (найменування, відомості про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, місцезнаходження);
- дата початку збору громадян на підтримку петиції, дата підписання петиції, загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію;
- строк збору підписів громадян на підтримку петиції, адреса електронної
пошти громадського об’єднання;
9.3. Відповідь автору (ініціатору) петиції.

10. У разі отримання Височанською селищною радою електронної петиції, в якій дотримано вимоги Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, голова ради, а у випадку його відсутності – секретар ради, не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії Височанської селищної ради, предметом відання якої є порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання (далі – профільна комісія).

11. У разі визнання доцільними, в межах повноважень, викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися Височанською селищною радою шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції ради, відповідного рішення в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Височанської селищної
ради.

12. Профільна постійна комісія ради розглядає електронну петицію на своєму засіданні та за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, надає голові ради висновки і рекомендації, а також у разі необхідності розробляє відповідний проект рішення, який вноситься на розгляд ради.

13. На засідання профільної постійної комісії селищної ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а у разі необхідності – представники структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше